Här kan du ladda ner information om våra olika produkter i PDF-format.     

 

TURBORENS
Effektiv rengöring på ytor belagda med olja, fett smörjämnen o.d. Avfettning och rengöring av alla slags fordon.

TURBO EX
Effektiv grovrengöring av ytor belagda med extremt svårlösliga ämnen av tjockolja, hartsolja, fett, smörjor o.d.

SUPERRENS
Effektiv kallavfettning, som löser upp asfalt, tjära, inkokningar, tjockolja o.d.

ALKALISK SKUMRENS EXTRA
För virarengöring och skumrengöring i produktionslokaler.

CIP METALL
Icke skummande avfettning med gott rostskydd för detaljtvättar och övriga tvättsystem och processer.

TENOZID 15
Superspecialmedel på ytor belagda med extremt svårlösliga ämnen av kalk, rost, bromsstoff, vax och smuts mm.