RENICO AB startade sin verksamhet 1986 och vi har ett mycket nära samarbete med IDUNA A/S i Danmark, när det gäller högeffektiva och miljöinriktade rengörings- och avfettningsprodukter. Vi marknadsför och säljer deras produkter med stor framgång på den svenska marknaden. IDUNA har sedan åtskilliga år tillbaka forskat i och utvecklat miljöinriktade rengörings- och hygienprodukter och de har mer än femtio års erfarenhet inom detta verksamhetsområde.

Vårt produktsortiment har fått en mycket positiv respons inom alla delar av industrin och i allt större omfattning i takt med de allt strängare och hårdare arbets- och miljökraven från berörda myndigheter och organisationer. Vid svårartade och komplicerade fall av rengöring ställer vi upp med nödvändiga analyser och lämnar förslag och rekommendationer om lämpliga produkter. Vid uppstart av dessa medverkar vi till, om så önskas, att ställa in rätt dosering så att ett optimalt ekonomiskt utfall uppnås.

Vi är övertygade om, att även ni kommer att uppskatta vårt effektiva och miljöinriktade produktprogram och motser ett kommande intressant och utvecklande kemtekniskt miljövårdssamarbete.