Här kan du ladda ner information om våra olika produkter i PDF-format.     

 

MASKINDISK
Pulver.
 
ALU-CLEAN
Flytande för diskgods med ömtåliga ytor som aluminium och övriga lättmetaller. Starkt miljöanpassad.

TORKMEDEL
Avspänningsmedel. Torkmedel.